Deelnemers

Hierbij vermelden wij de deelnemende organisaties die samen met ons een compleet zorgpakket aanbieden. Deze lijst is echter beperkt waar collega's en collega organisaties nog niet over een website beschikken.

Alle medewerkers van onze zorgcoöperatie beschikken echter over een uitgebreide sociale kaart waar alle organisaties en contactpersonen in staan vermeld. Het is altijd mogelijk hen hiernaar te vragen. Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen met vragen.


Ambulante begeleiding: