Over Ons

Zorgcoöperatie Lifetime U.A. bestaat uit een groep zelfstandige professionals in de zorg die al jaren nauw samenwerken en werkzaamheden met en voor elkaar uitvoeren.

Veel kennis en ervaring, een persoonlijke benadering en ieder een eigen specialisme is wat de hulpverleners samen delen;


Op eigen kracht samen sterk.


Om kwalitatief goede zorg te waarborgen maken wij aanspraak op een breed netwerk waarmee in de loop der jaren een compleet en gespecialiseerd hulpverleningsaanbod is opgebouwd.


Hierbinnen  bieden wij, onder andere:
Ambulante hulpverlening voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (complexe) psychiatrische problematiek, autisme en aanverwante stoornissen, verslavingsproblematiek, psycho-sociale- en maatschappelijke problemen.


Onze individuele begeleiding is gericht op;

 
Ons doel is het ontwikkelen en onderhouden van een zinvol bestaan voor kwetsbare mensen met een complexe hulpvraag. Voor kwetsbare kinderen slaan wij de brug en maken de vertaalslag naar een veilige jeugd en toekomstmogelijkheden.


Zo zelfstandig mogelijk, met hulp daar waar nodig.